toolkits

Section B

Migration

1 / 5

1. Noong Enero 1, 2022 (6 months ago), saan naninirahan si Ana?

2 / 5

2. Sa anong probinsya at lungsod/munisipyo naninirahan ang ina ni Ana noong ipinanganak si Ana?

3 / 5

3. Ano ang dahilan ng paglipat/pananatili ni Ana sa Doha,Qatar noong Hulyo 1, 2017 (5 years ago)?

4 / 5

4. Sa kasalukuyan, si Ana ba ay maituturing na Overseas Filipino?

5 / 5

5. Noong Hulyo 1, 2017 (5 years ago), saang probinsya at lungsod/munisipyo o bansa naninirahan si Ana?

Your score is

0%